Τρόπος- Τόπος αποστολής & παράδοσης:

Η αποστολή και παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται στον υποδεικνυόμενο από τον αγοραστή τόπο καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών από τη συνεργαζόμενη εταιρία courier, ενώ σε περιοχές, όπου δεν είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας courier, θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Όταν το βάρος ή όγκος των προϊόντων της παραγγελίας το επιβάλλει θα χρησιμοποιούνται υπηρεσίες μεταφορικής εταιρίας. Παραλαβή από το χώρο κεντρικής διάθεσης της επιχείρησης καθώς και αποστολή σε κεντρική θυρίδα δεν είναι εφικτή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης εμφάνισης του αγοραστή η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται νόμιμα και θα θεωρείται τελεσθείσα, σε οποιονδήποτε τρίτο, ευρισκόμενο στον τόπο της αποστολής, ο οποίος κατά δήλωσή του είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο, εκτός και αν ο αγοραστής ρητά εξέφρασε την βούλησή του για αυτοπρόσωπη παραλαβή της παραγγελίας. Επισημαίνεται δε ότι δεν είναι δυνατή η παράδοση σ ανήλικο. Αποστολή παραγγελίας:

Η αποστολή της παραγγελίας θα ακολουθεί την πιστοποιημένη καταβολή του τιμήματος σε περίπτωση πληρωμής on-line ή με τραπεζική κατάθεση και το προϊόν θα παραδίδεται προς αποστολή την επομένη εργάσιμη της πληρωμής. Σε περίπτωση δε αντικαταβολής το προϊόν θα παραδίδεται προς αποστολή την επομένη εργάσιμη της παραγγελίας. Η αποστολή θα εκτελείται από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών. Η επιχείρηση θα προωθεί τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, ώστε να είναι εφικτή η παράδοση της παραγγελίας του. Προθεσμία παράδοσης- Ευθύνη μεταφοράς:

Η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων στον υποδειχθέντα από τον πελάτη τόπο από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του τόπου αποστολή και του τόπου παράδοσης. Σε κάθε δε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες. Ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά καθώς και για τυχόν καθυστέρηση κατά την παράδοση των προϊόντων φέρει αποκλειστικά η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.